کنترل کیفیت و آزمایشگاه

آزمایشگاه به عنوان بازوی اصلی شرکت حمید صنعت فرد همواره نقش مهمی در طراحی و توسعه محصولات جدید و همچنین کنترل کیفیت محصولات در حال تولید شرکت دارد.

این مجموعه به کمک تجهیزات مدرن و اختصاصی خود که در بسیاری از موارد در ایران منحصر به فرد می باشد قادر به انجام آزمونهای مختلف بررسی مواد اولیه فرایندها و محصولات نهایی تولیدی و طراحی شده میباشد. بسیاری از تجهیزات این آزمایشگاه و آزمونهای مرتبط با آن توسط واحدهای مهندسی و آزمایشگاه شرکت ساپکو و سازه گستر تایید شده است. استانداردها و موارد استفاده از این واحدها عبارت است: KES , PSA, ISIC ,ISO پرسـنل متخصص این واحد دارای تایید صلاحیت از موسسه استاندارد ایران و سایر مراجع تایید صلاحیت میباشد.

سیستم‌های استقرار یافته و افتخارات كسب شده در شركت حميد صنعت فرد عبارتند از:

۱۳۸۱
استقرار و اخذ گواهي نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001 از سال ۱۳۸۱ تا كنون از شركت DQS آلمان
۱۳۸۱
۱۳۸۱
استقرار و اخذ گواهي نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO/TS 16949 از سال ۱۳۸۱ تا كنون از شركت DQS آلمان
۱۳۸۱
۱۳۸۵
دارای پروانه بهره برداري توليد محصولات از سال ۱۳۸۵ تاكنون
۱۳۸۵
۱۳۸۶
عضو انجمن سازنگان قطعات و مجموعه هاي خودرو از سال۱۳۸۶ تا كنون
۱۳۸۶
۱۳۸۸
اخذ گريد B از شركت سازه گسترسايپا از ۱۳۸۸
۱۳۸۸
۱۳۸۸
كسب مقام سوم در حوزه طراحي و مهندسي از شركت سازه گستر سايپا و دريافت لوح تقدير در سال ۱۳۸۸
۱۳۸۸
۱۳۹۰
كسب امتياز ۶۵۳ در ارزياي رتبه بندي سازنگان مگا موتور براساس مدل MFQM در سال ۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۹۲
كسب عنوان واحد نمونه و ممتاز صنعتی سال ۱۳۹۲ استان تهران از مجتمع سراسری هيئت امناء شركهای صنعتی استان‌ها
۱۳۹۲
۱۳۹۲
اخذ گريد B+ از شركت سازه گسترسايپا از ۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
كسب عنوان واحد نمونه سال ۱۳۹۲ استان تهران از سازمان صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی ايران
۱۳۹۲
۱۳۹۳
دريافت لوح تقدير از شركت طراحی، مهندسی، ساخت و تامين اقلام ايده خودرو (متا خودرو)
۱۳۹۳
۱۳۹۳
لوح تقدير از سازمان‌صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی ايران برای حفظ محيط زيست و گسترش فضای سبز
۱۳۹۳
۱۳۹۴
اخذ گريد A از شركت سازه گسترسايپا از ۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
اخذ گريد B+ از شركت مگاموتور از ۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۵
اخذ گريد B0 از شركت ساپکو از ۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۶
استقرار و اخذ گواهي نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد IATF 16949 از سال ۱۳۹۶ تا كنون از شركت DQS آلمان
۱۳۹۶
۱۳۹۷
اخذ گريد A+ از شركت سازه گستر سایپا از ۱۳۹۷
۱۳۹۷

میانگین PPM خارجی