تولید ظروف با لیبل IML

فرآیند تولید ظروف با لیبل‌های IML

فنآوری لیبلچسبانی در قالب یا IML از جمله روشهای پرطرفدار الصاق لیبل به ظروف پلاستیکی است. در این روش لیبلهای چاپ شده از جنس فیلم PP شفاف و صدفی، پس از چاپ و دایکات در اشکال معین و متناسب با ظرف با استفاده از روبات از داخل خشاب خارج شده و داخل قالب قبل از تزریق پلیمر به کمک القای بار الکتریکی یا کانالهای خلاء جایگذاری و ثابت میشوند. با تزریق مواد مذاب پلاستیکی به داخل قالب، لیبل و ظرف پلاستیکی یکپارچه میشوند و به هیچ وجه نمیتوان لیبل را از بدنه ظرف جدا کرد.

_MRF8558
Screen-Shot-1397-05-05-at-19.11.39-copy

مشخصات و آزمون‌های سطل

مشـخصات عمومی: دارای ظاهر صاف و یکنواخت بـدون پلیسه و ایراد ظاهری

تست نشتی: ۸۰ درصد ظرفیت محصول پر شده و به صورت افقی چهار دفعه در چهار جهت قـرار گیرد و نشـتی مشاهده نشود.

تست دسته برای سطل‌های با دسته پلاستیکی: ۱۰۰ بار در برابر خم و باز شدن مقاومت کند.

Previous
Next