خط مشی

شركت‌ حمید‌صنعت‌فرد با ماموریت تولید قطعات ‌و مجموعه‌های ‌خودرویی برای ایجاد رضایت مندی و حفظ مشتریان و همچنین تامین منافع ذی‌نفعان سازمان، سیستم مدیریت كیفیت را مطابق الگوی استـانـدارد IATF 16949:2016 ، ISO 9001:2015 و الـزامـات مشتـریان سازمان QIP , ISSR , SQR و همچنین الزامات لجستیکی با اعتقاد و پایبندی به اصولی مانند سیاست ضد‌ ارتشاء، اصول رفتاری مناسب در محیط کار و برخورد با همکاران، سیاست اخلاقی افشاگری، و کسب و اشتراک‌گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده، پایه‌گذاری نموده و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر و اثربخشی آن فراهم آورده است، تا از دستیابی به اهداف زیر اطمینان حاصل نماید:

• ارتقاء سطح كیفیت محصولات تولیدی (توسعه شبکه تامین و ارتقاء کیفیت).

• ارتقاء ایمنی محصول.                             

• ارتقاء ایمنی پرسنل، بازدیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات و خدمات سازمان.

• ارتقاء و بهبود زمان تحویل به موقع محصولات تولیدی به مشتریان (توسعه شبکه تامین و ارتقاء کیفیت).

• بالا بردن قابلیت تغییرات مهندسی جهت افزایش كیفیت و كاهش قیمت محصولات.

• توسعه بازار و نفوذ در بازارهای جدید با در نظر داشتن نیازمندی های حال و آینده مشتریان (توسعه بازار و صادارت).

• افزایش صلاحیت علمی و عملی كاركنان و توسعه فرهنگ كیفیت در سازمان (توسعه مدیریت منابع انسانی).

• افزایش رضایتمندی مشتریان (توسعه مدیریت ارتباط با مشتری).

• افزایش انگیزش کارکنان (توسعه مدیریت منابع انسانی).

• افزایش میزان فروش محصولات.               

• افزایش بازدهی بهرور جامع (توسعه قابلیت تکنولوژیکی).

• بالا بردن راندمان کاری تولید با پیاده سازی روش ها و متدهای روز تجهیزات و برنامه ریزی (توسعه قابلیت تکنولوژیکی).

• بهبود مستمر كلیه فرایندها.                        

• هدف‌گذاری برای كاهش ضایعات تا رسیدن به ضایعات صفر.

• توسعه مدیریت منابع مالی در زنجیره تامین.

• رعایت حقوق ذینفعان از جمله مشتریان، سهامداران، تأمین کنندگان و کارکنان و بهبود تعامل با آنان.

• ترویج تفکر بر پایه کاهش ریسک در سازمان و پایش مداوم عوامل درون و برون سازمانی موثر بر تحقق اهداف کلان سازمان و بهبود مستمر.

• بکارگیری مؤثر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و بهینه سازی و به روزآوری آنان.

• ترویج فرهنگ ایمنی و رعایت الگوهای زیست محیطی و تعهد به پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حوادث ناشی از کار، از طریق شناسایی و کنترل کلیه ریسک های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت به منظور صیانت از منابع انسانی و طبیعی.

• بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم ها، فرآیندها، فعالیت ها، تجهیزات و منابع انسانی بمنظور تعهد به پیشگیری از صدمات و بیماری های شغلی در سازمان.

• اعتقاد راسخ به فرایند رسیدگی شکایات مشتریان در راستای جلب اعتماد و وفاداری آنان.

كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده كه با ارزش ترین سرمایه های شركت به شمار می روند، پشتیبان ما در تحقق اهداف سازمان هستند.

ما به افکار و ایده های كاركنان احترام گذاشته و  با ایجاد و توسعه روحیه کار گروهی در سازمان؛ زمینه را جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها فراهم می سازیم.

این خط مشی از طریق آموزش های لازم به همكاران، در كلیه سطوح شركت منتقل شده و به منظور حصول اطمینان از تداوم آن با مقاصد سازمانی و هماهنگی با اهداف سازمان، به صورت سالیانه بررسی و در صورت نیاز  بازنگری می‌گردد.